• טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • אפוטרופוס לדין הפרות


  הורים לילדים אשר אינם גרים תחת קורת גג אחת רשאים להסכים בניהם מי מהם יקבל את המשמורת לגבי הילדים ומי מהם יהא זכאי להסדרי ראיה, וזאת על פי סעיף 24 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

   החוק הכשרות המשפטית
  בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 נקבע: "היו הורי הקטין חיים בנפרד … רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עימו במגע…". וכן, בסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נקבע: "לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף 24, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע את העניינים האמורים בסעיף 24 כפי שיראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת".
   
  הגיל הרך בהגדרה בדיני משפחה הוא הינו הגיל של ילד מיום לידתו ועד גיל שש, והביטוי “חזקת הגיל הרך” מציין את החזקה אשר מסורה לאם לקבל את הילדים עד גיל שש למשמורתה כאמור בסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית לעיל הקובע: 
  “… ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם.


  נגישות
  menu