• טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • חלוקת רכוש


  חלוקת רכוש בין בני זוג עקב גירושין
  בעבר הרחוק חל הכלל כי רק לאחר הגירושין ניתן לחלק את הרכוש של בני הזוג.

  בהתאם למצב המשפטי דהיום, ניתן גם לחלק את רכושם של זוג נשוי עקב סכסוך שהתגלע ביניהם.

  הכלל החל בעניין זה הינו סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון אשר מסדיר בהוראותיו את איזון המשאבים בין בני הזוג.

  כמו כן קיים חריג לפיו איזון הנכסים, כולם או מקצתם, לא יתבצע באופן שוויוני בין בני הזוג.
  סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, מאפשר לביהמ"ש לקבוע זאת בנסיבות יוצאות דופן.
  בבג"צ 4178/04 פלונית נ' בית הדין לערעורים קבעה כב' השופטת בינייש את החריג הנ"ל.

  עיון בפסקי דין מאוחרים אשר עשו שימוש בסעיף הנזכר דלעיל מעלה כי בד"כ נעשה בו שימוש זהיר ובנסיבות מיוחדות אשר יפורטו להלן בקצרה:
  א. כאשר קיים פער רב בין יכולתם הכלכלית של בני הזוג.
  ב. במקרים של צירוף נכסים של אחד מבני הזוג "לקופה המשותפת" בעוד בן הזוג השני צבר נכסים רבים ממקורות חיצוניים, כגון ירושה.
  ג. התנהגות בלתי ראויה של אחד מבני הזוג כגון: אלימות, או התנהגות מחפירה.
  ד. מקרים כלליים בהם תחושת הצדק נפגמת.

  בפסקי דין שונים בהם נעתר בית המשפט לענייני משפחה ועשה שימוש בסעיף 8 (2) הנ"ל, היה זה לאחר שהוכח כי הייתה אלימות ובנסיבות של חוסר תום לב כגון הברחת רכוש, אי גילוי מלא ומפורט של הרצאת הפרטים ועוד.

  עפ"י הפסיקה, כוונת בית המשפט הינה לעשות צדק במקרים חריגים שיורדים לשורשו של עניין בו בן הזוג האחד צבר נכסים רבים ואינו רוצה לשתף את בין הזוג השני בעת הפירוד.

  יצוין כי מרבית פסקי הדין אשר ניתנו בעניין זה מצאו לנכון להעביר יותר רכוש לאישה בנסיבות המפורטות לעיל.

  עוד יצוין כי, בהתאם לדין האישי, הרי שגבר אף מחויב במזונות הילדים, בקיומם של הסדרי ראיה, והוצאות נוספות.

  יוצא איפוא כי, לאור התפתחות הפסיקה, טוב יעשו בני זוג אשר שורר ביניהם פער כלכלי, אם יערכו הסכם ממון אשר מסדיר את ענייני הרכוש עוד בטרם יחל "ערבוב הנכסים והכספים" שכן, במרוצת השנים, דבר זה קשה להוכחה פוזיטבית ולא פעם מוצא עצמו הצד שנתן את הכספים בחיסרון ראייתי אשר אינו עונה על דרכי ההוכחות בדיני הראיות.

  הח"מ מוצא לנכון לציין שגם גידול הילדים מהווה תרומה מלאה לתא המשפחתי ואף השקעה חלקית ופחותה בדירת המגורים המשותפת תקנה בסופו של יום את הזכות לחלוק באופן שווה ולעיתים חריג את הרכוש המשותף.   

  חשוב לומר, שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית.
  כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני משפחה בכלל ונושא הגירושין בפרט, על מנת לקבל ייעוץ אישי המותאם למקרה הפרטי שלך.

  ליאור לב: עורך דין גירושין בתל אביב העוסק בדיני משפחה, הסדרי ראיה והפרתם, משמורת ילדים, משמורת משותפת, גירושין, גישור גירושין, הוצל"פ ופשיטות רגל.
   


  נגישות
  menu