• טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • ניכור הורי הנגרם עקב הסתה של ההורה המשמורן

   

  ניכור הורי הנגרם עקב הסתה של ההורה המשמורן – טעם לשלילת מזונות?
  מה דינו של קטין שעבר את גיל המצוות ומרדנותו, הבאה לביטוי בסרבנות נחרצת לפגוש את אביו, לוותה ע"י התנהגות האם וגובתה על ידה בדרך של הסתה וניכור הורי כך שאפסה התקווה להביא את האב והבן לחידוש הקשר, חרף מאמצים ממושכים וכנים של האב – האם יש מקום במקרה כנ"ל לשלול ממנו או להפחית את סכום המזונות לקטין בהנחה שהדבר לא ימיט עליו חרפת רעב?

   
  לכאורה, ובהתאם לקביעת בתי המשפט, הואיל וסרבנות הקשר בין הקטין לאביו מקורה בניכור והסתה של האם, הרי שלא ניתן לומר כי את האשם בסרבנות הקשר ניתן לתלות רק בקטין ולפיכך, לכאורה, ניתן היה להניח שמזונותיו של קטין מרדן אשר מסרב לקשר עם אביו מחמת ניכור והסתה לא יקופחו ולא ישללו.

  מאידך, אם מדובר בילד בוגר העומד על דעתו, אין להימנע מהפחתת מזונותיו אך ורק מן הטעם שהאשם ביחס המתנכר לאב הוא באם. כאשר הימנעות הקטין מקשר עם אביו הינה תוצאה של מעשי ומחדלי האם – גם אם לא נתעלם מהעובדה שעזיבתו של האב את האם ופירוק התא המשפחתי תרמה אף היא  לסרבנות הקשר – בהחלט יתכן שמזונות הקטין יבוטלו, בפרט אם בית המשפט מתרשם שהקטין קיבל את כל ההזדמנויות האפשריות להבין את מצבו ואת הפגם שבהתנהגותו ולשנות את דרכו.

  במקרה אחד נקבע כי ניתוק הקטינה מאביה באמצעות השחרת שמו ע"י האם ושתילת "זיכרונות" פיקטיבים במוחה של הקטינה הוביל לסרבנות קשר קשה של הקטינה כלפי אביה. מזונות הקטינה נשללו למרות שהאחראית לנזק היתה האם וכאשר היה ברור שהאם יכולה לפרנסה גם אלמלא דמי המזונות.  

  במקרה נוסף נקבע ע"י ביהמ"ש העליון כי חוסר שיתוף פעולה מצד האם לחידוש הקשר בין הקטינים ואביהם יהווה עילה להפחתת המזונות וביהמ"ש התריע באם שאם לא תשתף פעולה ותסייע לחידוש הקשר כאמור, בהחלט יהיה מקום להורות על הפחתת המזונות.

  חשוב להדגיש שבתי המשפט מבקשים בהחלטותיהם וגישתם לתמוך בקשר שבין האב לילדיו. לפיכך בטרם יפנו בבקשה להפחתת מזונות, על אבות לבצע ניסיון כנה וממושך לחדש את הקשר עם הילד ולנקוט בבקשה לשלילת או הפחתת מזונות במקרים קיצוניים בלבד.

  באשר לאימהות, עליהן להיזהר שלא להסית את הילד שכן חובת האב לזון את ילדיו אינה מוחלטת וקיימת קשת רחבה מאד של מקרים שבהם עקב התנהגות הקטין – גם כזו שמקורה בהזדהות עם האם, או במקרה של חוסר שיתוף פעולה של האם, יופחתו או ישללו המזונות כליל.
   


  נגישות
  menu