• טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • הוצל”פ-ההליכים תביעות והפטר  הליכים, תביעות, הפטר, בלשכת ההוצאה לפועל:

  בקשת ההפטר מחמת חדלות הפרעון המפורסמת ביותר הייתה בשנת 1656 שהוגשה לבית המשפט הגבוה בהאג ““cession bonorum שמשמעו : כי החייב מבקש למסור את כל נכסיו לנושיו בתנאי שהם לא יהיו רשאים עוד לנקוט בהליכים נגדו.

  הייתה זו בקשתו של הצייר המפורסם רמברנדט, שהיה ידוע כבזבזן, חווה ירידה בהכנסותיו בנסיבות כאלה ואחרות ….
  בטרם הגיש את בקשת ההפטר, ולרוע מזלו גם המיתון הכלכלי שנבע  ממלחמת הולנד-אנגליה הראשונה.

  על בקשת ההפטר של רמברנדט נכתבו תילי תילים של מחקרים, וניתן להבין כי חדלות הפרעון משקפת אומנם כישלון כלכלי, אך יחד עם זאת לא ניתן לומר כי הצייר המפורסם הוא  כושל ו/או נטול ערך/חדל אישים/נעדר יכולות/בן בליעל, אלא זוהי התנהלות כלכלית בלתי אחראית מצד פושט רגל, וכי הוא לא עמד במוסכמה החברתית  של התאמת הוצאותיו למסגרת הכנסותיו. יש ערך מוסף בשיקומו של חדל הפרעון והעמדתו חזרה על הרגליים הן מההיבט האנושי והן מההיבט החברתי, שהרי נטילת חירותו הכלכלית של אדם מהווה פגיעה קשה בכבודו וגורעת מיכולתו לתרום לחברה ולקהילה, יש לו כאן הזדמנות פז לסלול מחדש  את דרכו ולהפוך לאדם יעיל ומועיל לטובתו שלו ולטובת הכלל. 

  מדבריו של כבוד השופט פרופ’ עופר גרוסקופף, מבית המשפט העליון:

  (מתוך ההקדמה לספרם של השופט עודד מאור ועו”ד אסף דגני,
  בספרם “הפטר-חדלות הפרעון,הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים”):

  “בחינה מושכלת של הסדרי החוק החדשים מחייבת הבנת עומק של תכליות דיני חדלות הפירעון של יחידים, הכרות יסודית עם מערכת הדינים שנהגה עד כה ולימוד קפדני של הוראות החוק החדש שחוקקה הכנסת”.

  ולעיניינינו:

   הליך:   – פעולה לשם הוצאה לפועל של פסק דין.
  יש למסור תחילה עותק הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל, (לפי סעיף 6 לחוק ההוצאה לפועל),
  וחובה על הזוכה להמציא אזהרה לידי החייב (לחייב יש 30 יום להגיש התנגדות).

  אין אפשרות להתחיל בנקיטת הליכים מבצעיים כנגד החייב (אלא במקרים חריגים) , כשמטרת האזהרה היא ליידע את החייב בגין כך, ועל חובתו לשלמו, ואז כמובן עליו לדעת כי אם לא יעשה זאת, יינקטו נגדו אמצעי אכיפה שונים , כולל מימוש נכסים השייכים לו.

  המחוקק הוסיף 2 הליכים חדשים לפעילות לשכת ההוצאה לפועל:

  1. הגשת תביעה על סכום כסף שאינו עולה על 50,000 שח,

  2. מסלול מקוצר לאכיפה של פסקי-דין שסכומם אינו עולה על 10,000 שח.

  מאחר שנבדקו במשך שנים רבות, העלויות של חובות בגין סכומים כאלה, נמצא כי אין הצדקה כלכלית של ניהול ההליכים, ומכאן נוצר: “בית המשפט לתביעות קטנות”  שאיפשר טיפול יעיל בבקשות כגון אלה.(של סכומים נמוכים).

  כל זאת כדי למנוע מלשכת ההוצאה לפועל , להיות גוף ששומע ראיות ומכריע בסכסוכים בין הצדדים.
  על אף האמור לעיל , אין ללשכת ההוצאה לפועל ו/או לרשם ההוצאה לפועל, סמכויות הכרעה בסכסוכים בין צדדים, ואין הם מהווים תחליף להליך שיפוטי סדור, וזאת מתוך הכרה בחשיבות פעולתה היעילה של לשכת ההוצאה לפועל.


  צו הפטר:

  בתנאים מסוימים חייב בהוצל”פ יכול לקבל צו הפטר, כלומר: כל חובותיו נמחקים, עליו לעשות זאת אם יפעל נכון, ובזמן.
  ראשית על החייב להגיש בקשה, בתנאי שהוא אכן חייב שמוגבל באמצעים ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו, אך עוד לפני –כן עליו לעבור הליך שבו הוא יוכר כ”חייב מוגבל אמצעים”, וכי עמד בצו התשלומים שניתן לו 3 שנים קודם להגשת הבקשה, ואשר לא מתנהל הליך של פשיטת רגל בעיניינו, ולא ניתן לו צו כינוס נכסים ב-5 השנים שקדמו לבקשה. רשם ההוצל”פ מכריז עליו כעל מוגבל אמצעים, שאין לו יכולת כלכלית לפרוע חובותיו. הרשם יפעל ל”איחוד תיקים”, והוא יידרש לשלם תשלום חודשי. חוות דעתו של הרשם נתונה לבחינת מגוון רחב של נסיבות ועובדות בעת מתן צו ההפטר, הוא עשוי לפסול את הבקשה, אם יתרשם כי החייב פעל שלא בתום-לב, וכי ניצל את ההליך לרעה, או לחילופין שאורח חייו בזבזני.

  מספר סייגים יש לצו ההפטר:

  הצו לא יחול על: קנסות, חוב מזונות, חוב שנוצר במרמה, ודמי נזק שטרם נקצבו.

  מומלץ לנסות לקבל הפטר
  ולא ללכת לפשיטת-רגל לפי התיקון החדש לחוק ההוצאה לפועל שהתקבל במרץ 2018
  ולמחוק כליל את החובות בתוך שנה לכל היותר.

  יתרונותיו של תיקון 57 הם:
  -הליך קל זריז וידידותי מהליך פש”ר ופטור מאגרה (1600 שח).
  -שכרו של העו”ד נמוך יותר.
  -התנהלות ההליך היא מול הרשם ולא מול בית-משפט השלום/מחוזי.
  -אין צורך למלא דו”ח כל חודשיים.
  רק מי שסך חובותיו נמוך מ-800,000 יהיה רשאי לצו הפטר
  והחוב לכל אחד מהנושים אינו עולה על 400,000 שח, למרות שקיימות
  גישות נוספות אצל רשמים שונים בלשכת ההוצל”פ ( “לטוב ולרע”)

  חדלות הפרעון:  התנאי הנוסף לצו ההפטר הוא שלחייב אין נכסים בעלי ערך, שניתן למכור/לעקל כדי לשלם לזוכים.

  במאמר זה מדובר בקווים כללים על הליכים בלשכת ההוצאה לפועל ואין להסתמך על האמור לעיל.


  יודגש אין באמור ייעוץ משפטי והאמור לעיל אינו מחליף היוועצות עם עורך דין.  
   


  נגישות
  menu