• טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • הפטר מחובות במערכת ההוצאה לפועל


  הפטר מחובות במערכת ההוצאה לפועל כתחליף להפטר בהליך פשיטת רגל.
   
  מסלול הפטר מחובות במערכת ההוצאה לפועל מיועד לחייב “מוגבל באמצעים”.

  תיקון מספר 47 לחוק ההוצאה לפועל אשר נכנס לתוקפו ביום 6.9.2015 הינו למשך 3 שנים, עד ליום 5.9.2018. תיקון מס’ 57 האריך את תקופת מסלול ההפטר עד לחודש ספט’ 2019. בהתאם לתיקונים הנ”ל, חייבים אשר הוכרזו כמוגבלים באמצעים במערכת ההוצאה לפועל לפחות 4 שנים לפני הגשת הבקשה ועמדו בצו התשלומים וביתר בתנאי הסף שנקבעו, אם נקבעו, זכאים להגיש בקשה להפטר דהיינו, בקשה למחיקת חובות בהוצאה לפועל וחובות שאינם במערכת ההוצאה לפועל, למעט חובות שאינם ברי הפטר כגון: מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי.

  קיים דמיון רב בין קבלת הפטר בהליכי פשיטת רגל בהתאם לפקודת פשיטת הרגל לבין קבלת הפטר בהליך הוצאה לפועל, ובכל זאת קיימים הבדלים ושוני בין השניים.

  התנאים להגשת בקשה למתן הפטר ע”פ חוק ההוצאה לפועל:
  • חייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברצף: הוכרז על ידי רשם ההוצאה לפועל כ”חייב מוגבל באמצעים” בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה, לפחות.
  • סה”כ סכום החובות בהוצאה לפועל בעת הגשת הבקשה הוגדל מ- 800,000 ₪ (בהתאם לתיקון 47) ל- 2,000,000 ש”ח (בהתאם לתיקון 57) (כולל חובות שאינם ברי  הפטר- משכנתא, מזונות, קנס מנהלי או פלילי). נציין, כי בעת בחינת הבקשה, יבחן רשם ההוצאה לפועל את היקף החובות בהוצאה לפועל ואת החובות שאינם בהוצאה לפועל. במידה וגובה החוב הכולל יעלה על 2,000,000 ₪ אזי  לא ניתן לקבל הפטר.
  • תשלום סדיר של צו החיוב בתשלומים ב- 3 שנים שקדמו להגשת הבקשה: החייב עמד בצו תשלומים שניתן לו על ידי רשם ההוצאה לפועל בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר.
  • אין הליך פעיל של פשיטת רגל: לא מתנהל לגבי החייב הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, ולא הוגשה בקשה כזו אשר נמצאת תלויה ועומדת ולא  קיים הליך שהסתיים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
  • אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש.
   
  הבהרה: קבלת ההפטר נתונה תמיד לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל, גם אם הנך עומד/ת בקריטריונים להגשת הבקשה, וכן הוא תלוי בעוצמת התנגדות הנושים לבקשת ההפטר.
   


  נגישות
  menu