• טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • הפטר מחובות במערכת ההוצאה לפועל כתחליף להפטר בהליך פשיטת רגל


  מסלול הפטר מחובות במערכת ההוצאה לפועל מיועד לחייב “מוגבל באמצעים”.
  תיקון מספר 47 לחוק ההוצאה לפועל אשר נכנס לתוקפו ביום 6.9.2015 הינו למשך 3 שנים, עד ליום 5.9.2018. תיקון מס’ 57 האריך את תקופת מסלול ההפטר עד לחודש ספט’ 2019. בהתאם לתיקונים הנ”ל, חייבים אשר הוכרזו כמוגבלים באמצעים במערכת ההוצאה לפועל לפחות 4 שנים לפני הגשת הבקשה ועמדו בצו התשלומים וביתר בתנאי הסף שנקבעו, אם נקבעו, זכאים להגיש בקשה להפטר דהיינו, בקשה למחיקת חובות בהוצאה לפועל וחובות שאינם במערכת ההוצאה לפועל, למעט חובות שאינם ברי הפטר כגון: מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי.

  קיים דמיון רב בין קבלת הפטר בהליכי פשיטת רגל בהתאם לפקודת פשיטת הרגל לבין קבלת הפטר בהליך הוצאה לפועל, ובכל זאת קיימים הבדלים ושוני בין השניים.

  לעניין זה ראה אף את מאמרי פשיטת רגל צו הפטר – השאיפה של כל חייב.

  התנאים להגשת הבקשה ע”פ החוק:
  חייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברצף: החייב הוכרז על ידי רשם ההוצאה לפועל כ”חייב מוגבל באמצעים” בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה, לפחות והוא עמד בצו התשלומים שנפסק כנגדו.
   
  סכום החובות בהוצאה לפועל בעת הגשת בקשת ההפטר, ובהתאם לתיקון מס’ 57 לחוק ההוצל”פ, הינו עד 2,000,000 ₪ (כולל חובות שאינם ברי  הפטר כגון משכנתה, מזונות, קנס מנהלי או פלילי). נציין כי בעת בחינת הבקשה, יבחן רשם ההוצאה לפועל הן את היקף החובות בהוצאה לפועל והן את החובות שאינם בהוצאה לפועל. במידה וגובה החוב הכולל יעלה על 2,000,000 ₪ אזי משמעות הדבר שלא ניתן לקבל הפטר.
   
  תשלום סדיר של צו החיוב בתשלומים ב 4 שנים האחרונות: החייב עמד בצו תשלומים שניתן לו על ידי רשם ההוצאה לפועל בארבע השנים האחרונותשקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר.

  לא קיים הליך תלוי ועומד של פשיטת רגל: דהיינו, לא מתנהל לגבי החייב הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, ולא הוגשה בקשה כזו אשר נמצאת תלויה ועומדת ולא  קיים הליך שהסתיים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
   
  אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש.
   
  הבהרה: קבלת ההפטר נתונה תמיד לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל, גם גם אם הנך עומד/ת בקריטריונים להגשת הבקשה, וכן תלויה בעוצמת התנגדות הנושים לבקשת ההפטר.

  חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית. כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. מומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.


  נגישות
  menu