• טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • הסדר נושים בהליך פשיטת רגל


  הסדר נושים בהליך פשיטת רגל יכול להיות מיושם באחד משלושה אופנים. להלן הסבר קצר לגבי ההסדרים השונים:

  בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, ישנם 3 סוגים של הסדר נושים בהליך פשיטת רגל. בכל אחד מהם, עיתוי ההצעת ההסדר מטעמו של החייב הינו שונה. סוג אחד של הסדר הינו הצעת הסדר נושים של החייב לפני כניסתו להליך של פשיטת רגל ובטרם התבקש כנגדו צו כינוס נכסים. סוג שני של הסדר נושים הינו הצעת הסדר נושים של החייב לאחר מתן צו הכינוס. הסוג השלישי הינו זה שבו החייב מעמיד הצעת הסדר בנוגע לחובות שלו לאחר שהוכרז כפושט רגל.

  למעט סכום ההצעה שהחייב צריך לשלם עבור צרכי ההסדר, תנאיו של הסדר נושים בהליך פשיטת רגל המאפשרים לקבל את ההצעה של החייב, הם זהים בכל אחד מסוגי ההסדר.

  במידה והחייב מבקש להציע הסדר נושים לפני שניתן צו כינוס, עליו לשכנע את בית המשפט בקיומו של בסיס להנחה כי, בהתאם להצעה שעל הפרק, הוא ישלם לכל הפחות 30 אחוז מחובותיו הלא מובטחים דהיינו, חובות שניתן לתבוע בערכאות משפטיות אלמלא ינתן צו הכינוס (כזכור, עם מתן צו הכינוס מעוכבים כל ההליכים המשפטיים כנגד החייב ולא ניתן להגיש תביעה כנגד לחייב אלא באישור ביהמ"ש). אם החייב לא הוכרז כפושט רגל ויש כנגדו צו כינוס, עליו להעמיד הצעת הסדר ששווייה הכספי נע בין 35 ל- 80 אחוז מסך חובותיו. אם ההצעה מוגשת על ידי החייב לאחר שהוא כבר הוכרז כפושט רגל, הוא אינו צריך להעמיד סכום כלשהו עבור ההצעה.

  הסדר נושים בהליך פשיטת רגל יכול להיות מבוטל בהוראת בית המשפט, גם לאחר שההסדר אושר, אם לא שולם התשלום הקבוע שהוסכם לגביו בהתאם להסדר או הפשרה.

  חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית. כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד תמיד מומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.
   


  נגישות
  menu