• טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • הרפורמה החדשה בהליכי פש"ר


  לאור העליה במספר הפניות להליך פשיטת רגל, הכריז כונס הנכסים הרשמי על רפורמה חדשה שנכנסה לתוקף בספטמבר 2013 ואשר נועדה לייעל את הליך פשיטת הרגל ולקצוב לסיומו זמן מוגבל של עד 4 וחצי שנים מיום מתן צו הכינוס ועד מתן צו הפטר בסיומו, ובלבד שהחייב קיים את הוראות כונס הנכסים הרשמי, עמד בצו תשלומים וניהל את ההליך בתום לב מלא, בשנת 2018 יצא חוק חדש בשמו המעודכן חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018.

  למעשה, מטרת הרפורמה הינה לתת לפושט הרגל עצמו תמריץ לנהל את ההליך באופן יעיל יותר ולגלות את מלוא האמת על נכסיו ומקורות הכנסתו בהליך פשיטת הרגל.

  כידוע, צווי הכינוס החדשים מבטלים את מירב ההגבלות והעיקולים שהוטלו על החייבים במסגרת הליכי ההוצאה לפועל שקדמו לצו הכינוס ובכללם הגבלת רישיון נהיגה ועיקולי משכורת ועו"ש. כמו כן, צו הכינוס מאפשר לחייב לפתוח חשבון בנק אחד ולנהל אותו על בסיס מזומן וביתרת זכות. עם זאת יצוין כי, בד בבד עם מתן צו הכינוס בהליך פשיטת הרגל, ניתן ביחס לחייב צו עיכוב יציאה מן הארץ .

  בהתאם לרפורמה החדשה, הליך פשיטת הרגל, שמטרתו מיצוי יכולת פירעון החובות של החייב, ייקצב לזמן מוגדר מראש של כ- 4.5 שנים ממועד צו הכינוס. בכל תיק ימנה הכונס הרשמי מנהל מיוחד מיד עם מתן צו הכינוס. המנהל המיוחד יתמקד במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך, ממועד צו הכינוס ועד למועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל, בביצוע בדיקות כלכליות יסודיות ביחס לחייב, גיבוש מצבת חובות חלוטים וגיבוש תכנית פירעון מוצעת לאישור בית המשפט, שתתבסס על יכולותיו הכלכליות של החייב ומימוש רכושו הפנוי והכנסתו הפנויה לאחר ניכוי צרכי ביתו.

  תוכנית פירעון בהליך פשיטת הרגל: במסגרת תכנית הפירעון שתגובש ותוצג לאישור בית המשפט, וככל שהחייב יסכים למפורט בה, הוא יוכל לקבל הפטר מותנה מיד עם מתן צו לאישור ההסדר והכרזת החייב פושט רגל. בסיום מימוש תכנית הפירעון, בתוך פרק זמן של כ- 3 שנים נוספות, יקבל החייב הפטר חלוט מכלל חובותיו.

  בנסיבות מתאימות, כאשר עולה מן החקירות כי המשך ניהול הליכי פשיטת הרגל לא יביא כל תועלת לנושים, ניתן יהיה להמליץ על מתן הפטר לאלתר, מיד עם הכרזתו של החייב פושט רגל. כמו כן, ניתן גם לקצר את תכנית הפירעון לתקופה קצרה מ- 3 שנים.

  במסגרת הרפורמה בהליך פשיטת הרגל יינתנו תמריצים חיוביים לחייבים. שיתוף פעולה מלא מצד החייב ככלל, ושיתוף פעולה מלא בגילוי כל מידע והרכוש מצדו (לרבות רכוש שהוברח עובר לפתיחת ההליך) בפרט, יקדם את החייב לקבלת הפטר מחובותיו. גם הגדלת הכנסותיו של החייב והגדלת התשלום החודשי עשויים, בנסיבות מסוימות, לקדם את קבלת ההפטר.

  לצד התמריצים החיוביים תינקט גישה מחמירה כלפי חייבים אשר פעלו בחוסר תום לב במהלך הליך פשיטת הרגל או כנגד אלו שניצלו לרעה את ההליך וניסו להערים על הנושים, על בעל התפקיד, על הכונס הרשמי ו/או על בית המשפט.

  כנגד חייבים אלה יינקטו צעדי אכיפה והרתעה חריפים. כך לדוגמא, יצירת חובות שלא בתום לב והסתרת מידע מבעל התפקיד יסייגו את מתן ההפטר, או, למצער, ידחוהו באופן משמעותי. התנהגות כאמור עלולה אף להביא לביטול הליכי פשיטת הרגל ולהגשת כתב אישום פלילי בגין עבירות בפשיטת רגל.

  לדוגמה, בתיק פשיטת רגל בו הופיע כותב מאמר זה, שמספרו פש"ר 2720/07  (מחוזי ת"א), בוטל הליך כינוס הנכסים שביקש החייב, לאחר שהח"מ הוכיח שבמהלך ניהול הליך הפש"ר החייב התנהל בחוסר תום לב, הסתיר את היקף הכנסותיו מהמנהל המיוחד שמונה לו ויצר חובות חדשים.  

  השיקולים בגיבוש תוכנית הפירעון בהליך פשיטת הרגל:
  אלו השיקולים אותם יבחן המנהל המיוחד במהלך גיבוש תוכנית הפירעון:
  * יכולותיו הכלכליות של החייב.
  * גילו של החייב ומצבו הבריאותי.
  * השכלתו, מקצועו, ניסיונו המקצועי וכושר השתכרותו.
  * מצב משפחתי.
  * הוצאות מחייתו ומחיית בני ביתו.
  * היקף החובות התלויים ועומדים כנגד החייב.

  יצוין כי תכנית הפירעון רלוונטית רק במקרים של בקשות פשיטות רגל המוגשות על ידי חייבים ועל הליכים שנפתחו לאחר שהרפורמה החדשה בהליכי פשיטת הרגל נכנסה לתוקף, היינו לאחר ספטמבר 2013.
   


  נגישות
  menu