• טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • הסדר-נושים-לפי-סעיף-19א-לפקודת-פשיטת-הרגל-נוסח-חדש-תש-ם-1980


  בהתאם להוראות סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980, רשאי חייב לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה להציע פשרה או הסדר לנושיו. זאת אף מבלי שתוגש על ידו בקשה לפשיטת רגל, או אם הוגשה, כל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס.

  הליך זה מביא בסופו להפטר החייב מחובותיו בדרך קצרה ויעילה.

  מטרות ההליך:
  גביית נכסי החייב בדרך היעילה והמהירה ביותר, וחלוקתם לנושים באופן שוויוני.
  מתן אפשרות לחייב שנקלע בתום לב לקשיים כלכליים לפתוח דף חדש בחייו על ידי מתן צו הפטר.

  התנאים להגשת הצעת הסדר או פשרה:
  1. חובות החייב עולים על סך של 34,511 ₪ (סכום זה מתעדכן מעת לעת)
  2. לא ניתן כנגד החייב צו כינוס.
  3. ההצעה מהווה לפחות 30% מסך החובות אשר נבדקו ואושרו על ידי המנהל המיוחד.
  4. ההצעה צריכה להיות מאושרת על ידי רוב מניין הנושים (51% מהנוכחים ו/או שהביעו עמדה להצעה), אשר להם לפחות 75% מסך הנשייה הכולל.

  אילו מסמכים יש לצרף להצעה?
  לצד בקשתו של החייב לאשר הצעת פשרה או הסדר יש לצרף:
  תצהיר של החייב על כך שאין ביכולתו לעמוד בתשלום חובותיו.
  דין וחשבון על חובותיו ורכושו בציון הסיבות שהובילו ליצירת חובותיו והסתבכותו הכלכלית.

  במסגרת כלל השיקולים אותם בוחן בית המשפט במסגרת הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל, שוקל בית המשפט, בין היתר, אם הצעת ההסדר הינה סבירה והינה לטובתם של הנושים, התועלת הצפויה לנושים מקבלת ההצעה על פני חלופות גביה אחרות, לרבות נקיטת הליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל כנגד החייב, והאם קיים יסוד סביר להניח שהחייב יעמוד בהצעתו, תוך בחינת תום ליבו של החייב בשלב יצירת החובות ובשלב שלאחר הגשת הבקשה.

  יודגש כי על החייב להניח הצעה לפיה הנו מוכן לשלם לפחות 30% מחובותיו הלא מובטחים.

  הנחת היסוד בבקשה לפי סעיף 19א' (ג) הינה שלחייב קיימת יכולת לפרוע 30% מחובותיו ועל כן יש ובית המשפט יחייב את מגיש הבקשה במתן ערובה בהתאם להצהרותיו.

  ביטול ההסדר על ידי בית המשפט
  על פי סעיף 54 לפקודה, בית המשפט רשאי לבקשת אדם מעוניין, להכריז על החייב פושט רגל ולבטל את ההסדר או הפשרה במקרים הבאים:
  • החייב לא שילם במועד תשלום המגיע לפי ההסדר או הפשרה.
  • בית המשפט ראה שההסדר או הפשרה לא יוכלו להימשך בלי לגרום עוול או השהיה בלתי סבירה.
  • אישור ההסדר או הפשרה הושג במרמה.

  חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית. כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. מומלץ לפנות לעו"ד פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.
   


  נגישות
  menu