• טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • מזונות ילדים בגירים


  האם בהכרח מזונות ילדים מפסיקים כאשר הילד בן 18? או שמא יש מקרים בהם ניתן, תחת תנאים מסוימים, להמשיך את תשלום המזונות?

  מזונות ילדים ניתנים לילדים מהוריהם לפי הגילאים שלהם. זהו אחר הפרמטרים שלפיהם קובעים האם ילד זכאי למזונות או לא. ככלל, נראה שכל עוד לא מלאו 18 שנה לילד, ואם לא נמצאה בעיה של סרבנות ב”אשמת” הילד, הוא זכאי למזונות.

  אבל, אפשר לראות שהגיל של הילד לבדו הוא לא נתון יחיד לבחינת זכאותו למזונות. ישנם מקרים רבים בהם משולמים מזונות ילדים גם כאשר הילדים הם בגירים, כלומר בני 18 ומעלה, אך חובה זו היא מתוך דין צדקה. דין הצדקה אשר מזכה את הילד הבגיר במזונות מחייב עמידה בכמה תנאים מצטברים. אחד מהם מבוסס על הבחנה בין אמיד לבין נצרך. לדוגמא בגיר בן 18 ומעלה שמשרת בצבא (שירות חובה) ואינו יכול להתפרנס בכוחות עצמו או ברמה המינימלית. במקרה כזה, אם הוא עומד בתנאים האחרים, יוכל לקבל מזונות עד כשליש מסכום המזונות שהיה זכאי לו בהיותו קטין.

  ילדים בגירים מזונות
  כל זמן שנושא מזונות ילדים מונח בפני בית המשפט והוא זה שצריך להחליט מתי יופסקו המזונות, לרוב ייקבע שהמזונות ייפסקו עם מלאות 18 שנה לילד, על אף השירות הצבאי שלו, וכל זמן שיש לו רכוש כלשהו או אפשרות לכלכל עצמו. אך ההורים יכולים להחליט זאת לבדם מתי המזונות יופסקו ואיך, אם בכלל, הם ישתנו כאשר הילד יהפוך להיות בגיר.

  כמו כן, ההורים יכולים להתייחס להפסקת תשלום מזונות לפי גיל הילד או לפי תום השירות הצבאי. כך למשל, אם החליטו שהמזונות יופסקו כאשר הילד יהיה בן 21, המזונות ימשיכו גם אם השירות הצבאי ייפסק באמצע לפני שימלאו לילד 21 שנה.
   


  נגישות
  menu