טל' 077-54-30-040
 נייד:  052-587-3344 

מנהל מיוחד וחקירת יכולת


אחר שניתן צו כינוס על ידי בית המשפט, ועד להכרעה האם להכריז על החייב כפושט רגל או לדחות את בקשתו, כונס הנכסים הרשמי הופך לכונס נכסי החייב. במהלך תקופה זו, כונס הנכסים מנהל חקירה מקיפה בדבר נכסי החייב, הכנסותיו וחובותיו. כמו כן הכונס מקיים אסיפות נושים, על מנת לבחון את טענות הנושים ולבדוק אם לקבל הצעת הסדר או פשרה שהחייב מציע.

בשנים האחרונות קיימת נטיה אצל הכנ"ר "להוציא" את תיקי פשיטת הרגל לבעל תפקיד שהינו בד"כ עו"ד חיצוני - בעל תפקיד זה נקרא "מנהל מיוחד". הכנ"ר ו/או המנהל המיוחד בודקים האם ראוי להכריז על החייב פושט רגל ו/או להעניק לו הפטר, ועל מנת לדון באופן הטיפול בנכסי החייב. הכנ"ר ו/או המנהל המיוחד מגיש/ים לבית המשפט דו"ח (חוות דעת מפורטת) בנוגע לממצאים שעלו מחקירותיהם. על סמך דו"ח זה, בין השאר, בית המשפט מחליט אם להכריז על החייב כפושט רגל.

על כונס הנכסים לנהל חקירה מקיפה בענייני החייב אשר תכלול את הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו, נכסיו, נכסים שהיו ברשותו בעבר ונכסים שהיו של החייב בשיתוף עם אחרים. לצורך קיום החקירה עומדים לכונס הנכסים סמכויות וכלים רבים. הכנ"ר ו/או המנהל המיוחד רשאים לדרוש כל מידע או מסמך בדבר החייב מכל אדם שיש לו מידע או מסמך בנוגע לחייב. כמו כן, הכונס רשאי לקבל מידע מהלשכה להוצאה לפועל, וכן רשאים בעלי התפקיד לבקש ולדרוש מידע אודות החייב גם מכל רשות ממשלתית.

כמו כן בית המשפט רשאי להכריז עליו פושט רגל (אם נושיו ביקשו את ההכרזה) או לדחות את הבקשה (אם החייב ביקש אותה). החייב נותן לכונס הנכסים הרשמי כתב ויתור סודיות אשר כוחו לעניין מסירת מידע או מסמכים בענייני החייב כאילו החייב עצמו ביקש אותם. פקודת פשיטת הרגל קובעת כי הכונס הרשמי יגיש לבית המשפט את חוות דעתו.

חוות דעת של הכנ"ר ו/או של המנהל המיוחד תפרט את כל ממצאי החקירה  ותכלול את הפרטים הבאים:
• הערכת הכונס בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב.
• הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב, אם ננקטו.
• החלטות הנושים באסיפותיהם.
• חוות דעת בעניין יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו.
• חוות דעת בעניין ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב.

חוות הדעת של הכונס הרשמי מוגשת בסמוך למועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל שקבע בית המשפט.

חשוב לומר שאין לראות בכתוב לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או אחר ו/או חוות דעת ו/או מצג, אלא מתן מידע כללי וחוות דעת אישית. כל פעולה שתתבצע על סמך המידע האמור היא על אחריות הפועל בלבד. תמיד מומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל ייעוץ אישי המתאים למקרה שלך.
עו"ד לענייני משפחה
הוצאה לפועל
פשיטות רגל
סדר דין אזרחי
תאונות דרכים
פלילי

תחומי עיסוק המשרד

 

טל' 077-54-30-040
נייד: 052-587-3344

 
 

  עו"ד גירושין     עורכי דין גירושין     עורכי דין לפשיטות רגל     עורך דין הוצאה לפועל     עו"ד פשיטות רגל