• טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • משמורת ילדים


  משמורת ילדים
  נושא משמורת ילדים הינו אחד הנושאים הטעונים ביותר בין ההורים. החוק במדינת ישראל קובע כי שני הוריו הביולוגיים של הקטין הינם האפוטרופוסים הטבעיים שלו. יש להבחין היטב בין  אפוטרופסות שאינה פגה עם הגירושין והיא תקפה גם לאחר גירושין ולמעשה עד הגיע הקטין לגיל 18 לבין מונחים אחרים כגון משמורת ועוד. כידוע, שני ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם גם כאמור לאחר הגירושין וזכותם לקחת חלק בקבלת החלטות הנוגעות לילדיהם דוגמת חינוכם, מקום מגוריהם, בריאותם ועוד.

  במקרה בו ההורים נפרדים זה מזה נדרש לקבוע אצל מי יגדלו הילדים ומי יהיה המטפל העיקרי בהם, כלומר יש לקבוע מי יהיה הורה המשמורן. קביעה זו נעשית בהסמכת ההורים באמצעות הסכם שנערך על ידם ואושר ע”י בית המשפט או, במקרה של אי הסכמה, יהא זה ביהמ”ש שיכריע בסוגיה זו. למשמורת על הקטין והיקפה ישנן השלכות ומשמעויות כלכליות נרחבות – הן ביחס לגובה המזונות והן בהנחות והטבות שונות כגון: הנחה בארנונה ועוד.

  משמורת משותפת
  כיום הולכת ומתרחבת התופעה בה שני ההורים חולקים יחדיו באחריות ההורית לטיפול היום יומי בקטין. חלוקה זו, התואמת את ערכי השוויון, מאפשרת לשני ההורים להיות משמעותיים בחיי הילד. תנאי מקדים לתרחיש זה היינו יכולת שיתוף פעולה ותקשורת בין ההורים, למרות שפסקי דין מאוחרים יותר סייגו התניה זו בחלק מהמקרים.

  הסדרי ראיה
  הסדרי ראיה אשר נקבעו ונהוגים בישראל קובעים כי הורה אשר אינו נחשב ההורה המשומרת יכול לפגוש את ילדיו בין פעם לפעמים במהלך השבוע כאשר לקבוע את זמני השהות משעות אחר הצהריים עד שעות הערב ובאם נקבעו נקבעו הסדרי לינה אזי עד למחרת. כמו כן, ההורה יפגוש את ילדיו בכל סוף שבוע שני באופן מחזורי. ביחס להסדרי ראיה בחגים, על ההורים להתחלק באופן שווה כלומר, אם הילדים חגגו חג מסוים אצל הורה אחד אזי בשנה הבאה ישהו הילדים חג זה עם ההורה השני וחוזר חלילה כך שאחת לשנתיים הילד יחגוג עם אותו הורה את אותו החג.

  בהסדרים אלו נהוג גם לקבוע שבמהלך חופשות, הורי הילד צריכים לחלוק את זמני השהות עם הילד באופן שונה. דוגמה אשר מסבירה את הנושא – בזמן חופשת הילדים מבית הספר נוהגים בדרך כלל להאריך את משך ההסדר שהרי הילד לא צריך ללכת לבית הספר ביום שלמחרת, לפעמים אף נקבע שתקופת החופש הגדול תחולק באופן שווה בין הורי הילד. הסדרי ראיה מורחבים ניתן לקבוע גם באופן מדורג, לפי גילו של הילד ובהתאמה לשתי מדרגות של גילאים (או לעתים יותר יותר) אשר לפיהן ההסדרים ישתנו ויתרחבו.

  הפרת הסדרי ראיה
  להורה שאינו המשמורן נקבעים הסדר ראיה עם הקטין בגדרם נקבעים ימי הביקור ושעות הביקור בהם הקטין וההורה יוכלו לשהות יחדיו. הסדר זה יכול להתקיים במתכונות שונות והנושא נתון למו”מ בין ההורים. במידת הצורך, בעיקר כאשר מתגלע סכסוך בין ההורים על רקע של הסדרי ראיה, ניכור ועוד, ביהמ”ש/ביה”ד יתערב בכך ואף ייעזר בפקיד או פקידת סעד לסדרי דין. 
  הפרת הסדרי הראיה בקרב ההורה המשמורן הינה אי כיבוד זכותו של ההורה האחר להיות בקשר מיטיב עם צאצאיו וכתוצאה מכך גורר הדבר התנהלות ארוכת שנים בבתי המשפט.

  סרבנות קשר
  סרבנות קשר היינה תופעה בה ילדים מסרבים לקשר עם אחד ההורים. סרבנות זו הינה, בדרך כלל, תוצאה של הסתה מצד הורה מסויים הגורמת לניתוק הקשר עם ההורה השני. מדובר בתופעה קשה ואכזרית המותירה צלקות קשות בנפשו של הקטין ושל ההורה מסורב הקשר. תופעה זו הוגדרה ע”י הפסיכיאטר ריצ’רד גרדנר כ”תסמונת הניכור ההורי”.

  אגב, אם שמסיתה את הילדים עשויה לאבד את המשמורת שלה על הילדים. זהו אמנם מקרה נדיר אך זה יכול לקרות. במקרים אחרים עשוי בית המשפט להפחית או לשלול כליל את מזונות הקטין – גם באופן רטרואקטיבי.

  ניכור הורי
  עקרון טובת הילד מנחה את בית המשפט לקבוע את משמורתם של הילדים ועל פי עקרון זה ייקבעו גם הסדרי הראיה והביקור. עד גיל 6 תהיה עדיפות לאם וזאת לאור הפסיקה של “חזקת הגיל הרך”. אלא אם כן הוכח ואובחן אצל האם בעיות קשות במסוגלות הורית (בעיות נפשיות, התמכרויות שונות ועוד). במידה ולא מצליח בית המשפט לקבוע באופן חד משמעי בידי מי יש להפקיד את המשמורת, ממנה השופט מומחים מטעמו הבודקים את מסוגלות ההורית של בני הזוג. בדיקות אלו נערכות על ידי עובדת סוציאלית בלשכת הרווחה ובמידת הצורך ע”י מכונים חיצוניים. בשנים האחרונות אנו עדים ליותר ויותר מקרים בהם ניתנים פסקי דין לפיהם נקבע כי האב הוא המשמורת העיקרי.

  מבחני מסוגלות הורית
  כאשר הערכאה השיפוטית מתקשה להכריע בנושא המשמורת בין שני הורים, מקובל להפנות את ההורים למבחני “מסוגלות הורית” במטרה לקבוע מי מההורים יכול לשמש משמורן ראוי יותר לקטין. יש לציין שמבדקים אלו שעלותם גבוהה מבוצעים על חשבון ההורים. מבחנים אלו תוקפם המדעי שנוי במחלוקת, למעט מקרים קיצוניים בהם אובחנה בעיה קיצונית של אחד ההורים (מחלת נפש, התמכרות וכדומה) ממצאי המבדקים נמצאו כבעלי ערך זניח ביותר, וזאת במיוחד לנוכח התפיסה שמכירה בחשיבות מקומם של שני ההורים בחייו של הילד. כיום אין מתכונת אחידה ומוגדרת למבדקי מסוגלות הורית וכל ממוחה פועל לפי גישתו ובוחר באילו כלים לערוך את הבדיקות ובאיזה מינון.

  פקידות סעד
  במקרים רבים כאשר הצדדים לא הגיעו להסכמה ו\או היקף הסדרי הראיה ימנה ביהמ”ש/ביה”ד פקיד סעד מטעמו לערוך תסקיר ולהמליץ בפניו על הסידור הראוי והמומלץ למשפחה.

  מומלץ להסתכל בקישור שלהלן על מנת לשפר את איכות חייהם של ילדיכם: 

  1. הורים לא מעלבים בן/בת הזוג מול הילדים. 
  2. שומרים על שפה נקיה. 
  3. למרות קונפליקט הגירושין שומרים על רוגע. 
  4. מקדשים זמן איכות לילדים. 
  5. מצבים גבולות ברורים לילדים למרות סכסוך הגירושים. 
  6. ממעטים בבקורת בינם לבין עצמם. 
  7. שומרים על גישה חיובית.  

  https://www.aish.co.il/f/p/512327062.html#.XSM1PhM_xaI.gmail


  עו”ד לב הינו עורך דין בעל ניסיון ומוניטין רב בכל היבטי משמרות ילדים, הסדרי הראיה והפרתם ויעניק לכם טיפול מקצועי ויסודי בכל שלב.


  נגישות
  menu