• טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל' 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • הסדרי ראיה


  סוגיות בהסדרי ראיה
  סוגיית הסדרי הראיה נדונה בבתי המשפט, שם נקבע בין היתר, כי זכות המשמורת היא זכותו של הילד וחובתו של ההורה לממש את הזכות. ההסדרים נקבעים בהסכם דיני משפחה בין ההורים, הסכם הטעון אישור ביהמ"ש או ביה"ד הרבני, ואם אין הסכמה בין הצדדים, אזי בהוראת ביהמ"ש/ביה"ד הרבני תוך התחשבות בהמלצת הגורמים המטפלים באמצעות תסקיר של פקידת סעד.

  איך נקבעים בעצם ההסדרים?
   לרוב, הסדרים אלו נקבעים במשולב עם קביעת המשמורת, לפי חוק הכשרות והאפוטרופסות.

  הפרת הסדרי הראיה, יכולה להיות הן ע"י ההורה המשמורן המסרב לקיים את ההסדר ולאפשר לילד להיפגש עם ההורה השני שאינו משמורן והן ע"י ההורה הלא משמורן אשר אינו מקיים את הסדרי הראיה. מקרה אפשרי נוסף של הפרה היא כאשר ההפרה מתבצעת ע"י הילד עצמו או מתוך השפעת ההורה המשמורן, המסרב להיפגש עם ההורה הלא משמורן.
   


  נגישות
  menu